h1

Katrine Kildal (NOR)

Education:

2008- The Hungarian University of Fine Arts, Intermedia

2006- Oslo National Academy of the Arts in Norway, Visual Art

2004 – 2006 Oslo private school of arts

2004 Magyar Iparmüvèszeti Egyetem, weaving work-shop, Budapest, Hungary

2002 – 2004 Telemark College, single Honours in Folkart

2002 Aarhus University, Art History, Denmark

2001 University of Oslo, Art History

2000 University of Oslo, examen philosoficum / examen facultatum

1999-2000 The European School of Theatre, foundation course, Denmark

———————————————————————————-

Project – Projekt

– jeg forsøker å forstå og bli kjent
med byen

Jeg kom til Budapest for en måned siden. Så nå forsøker jeg å bli kjent med byen og ha en hverdag her. Mine strukturer for å sile og sortere inntrykk og enkeltdeler i byen og i gatebildet er noe famlende, av og til fraværende. Men de kommer seg.
Jeg fotograferer detaljer i gatene jeg går i, som er nærme der jeg bor her i Budapest. Slik prøver jeg å gjøre detaljene og gatene til mine.
Når jeg henger fotografiene tilbake igjen i gatene, vil jeg undersøke hvordan detaljer forholder seg til hverdagssammenheng. Og ved å trekke fram detaljer og korte øyeblikk kan deres betydning i forhold til større strukturer settes i bevegelse. På samme tid er det en mulighet for å undersøke gatenes sosiale strukturer i denne byen.
Andre som har gatene jeg går i som en del av sin hverdag kan ta med seg et av fotoene mine hjem, ta det ned og kaste det i nærmeste søppelboks eller ikke se fotografiet i det hele tatt.
Fotografiene forholder seg til hverdagssfæren i sin størrelse og innramming, så vel som i sitt motiv.

– I am trying to understand and to get to know
the city

I arrived to Budapest one month ago. So now, I am trying to get to know the city and to have an everyday-life here. My structures to sort the impressions of the city and the streets are somehow not fixed; sometimes they do not exist at all. Nevertheless, they are getting better.
I do photos of details in the streets I walk in, close to where I live here in Budapest. In this way, I am trying to make the details and the streets mine.
By placing the photos back into the streets, I want to examine how details relate to the everyday-life. In addition, by focusing on details and single moments, exercising in their purports compared to the bigger structures, is possible. At once, this is an opportunity to examine the social structures of the streets of this city.
Others, who consider the streets where I walk to be part of their every-day-life, may bring one of the photos back home, rip it down and then throw it away or not look at the photography at all.
The photos relates to the pale of every-day-life in size and framing, as well as in motif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: